Rutte zei op 14. 12. 2020

Helpt elkaar in de

strijd tegen Corona”

Dat willen wij doen!


Klik hier


Niet reden houden en weer reden houden,

maar reden houden en testen!


CitizenPOWER

SciencePOWER